TCK Md. 80 İNSAN TİCARETİ
Mağduru ve konusu insan olan insan ticareti suçu; kişileri zorla çalıştırmak, hizmet etmeye mecbur etmek, fuhuş yaptırmak, esaret altına almak veya organlarından bazılarının verilmesine razı etmek veya zorla almak amacıyla insanların tedarik edilmeleri, kaçırılmaları,  ...

TCK M.79 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

    5237 S.lı TCK m.79 da düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunun kanun maddesindeki tanımına göre;
    Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan, bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan   ...