TCK M. 97 TERK

  • Aralık 17, 2020

TCK Md. 97 TERK

Terk
            Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
        ...

TCK Md. 94-96 İŞKENCE VE EZİYET
    
İŞKENCE
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on  ...

TCK Md. 86-93 VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
    
KASTEN YARALAMA (TCK MADDE 86)
"(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
           (2) (  ...


TCK Md. 81-85 HAYATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

    5237 sayılı kanunun 81 ile 85inci maddeleri arasında düzenlenen hayata karşı işlenen suçlar, Anayasa ve AİHM tarafından en üstün değer olarak nitelendirilen kişinin yaşam hakkının fail tarafından kasıt, ihmal veya taksirle elinden alınması  ...