Mehmet Onur Altunay

Büyük Ortak
Sigorta Hukuku 100%
Marka-Patent Hukuku 99%
Miras Hukuku 98%
İcra Hukuku 95%

Tahsili ve Başarıları

Diploma Hukuk Fakültesi-Lisans

2020
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uzmanlık Alanları

  • Sigorta Hukuku
  • Marka-Patent Hukuku
  • Miras Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku

Üyelikleri

  • ELSA Türkiye Başkanlığı
  • Genç Hukukçular Derneği Başkanlığı
  • Adana Barosu Üyeliği